Wały Cardana

Oferujemy wały przegubowe Cardana
z regulacją długości, gdzie dwa przeguby są
połączone wałem pośrednim przesuwnym:

 •  Długość: 200 - 380 mm

 •  Kołnierze przyłączeniowe wg DIN

 •  Kompensacja długości: 15 – 50 mm

Zastosowanie:

 •  do łączenia obracających się wałów

urządzeń, kiedy ich osie przecinają
się pod kątem lub są równoległe,

 •  do kompensacji zmian położenia

łączonych urządzeń,

 •  do układów równobieżnych, gdzie

prędkości obrotowe wału czynnego
i wału biernego są sobie równe (wał
pośredni obraca się ze zmienną prędkością).

wał_karnada.png
 • A - średnica zewnętrza kołnierza wału kardana

 • D - średnica podziałowa otworów kołnierza wału kardana

 • B - średnica zamka flanszy wału kardana

 • C - głębokość zamka

 • Lz- długość wału kardana w stanie złożonym

 • La- długość wysuwu wału kardana

 • I  - ilość otworów w flanszy wału kardana

 • E - średnica otworu w kołnierzu wału kardana