Elektroniczne systemy wagowe

Firma BMP produkuje najczęściej stosowane aplikacje wag elektronicznych w
przemyśle. Do nich należą wagi zbiornikowe w opcji wagi sumacyjnej i opcji wagi
różnicowej. Wagi kontrolne instalowane na przenośnikach taśmowych jak również
układy ważąco-dozujące z opcją z przenośnikiem taśmowym lub przenośnikiem
ślimakowym jako organami dozującymi. Istotną grupą wśród  elektronicznych systemów wagowych są również proste wagopakowaczki do załadunku opakowań o pojemności od 5 kg wzwyż aż do
kilkutonowych worków BIG-BAG (worki zakładane są ręcznie, za pomocą wózków
widłowych lub wciągników)

Wagi zbiornikowe ułatwiają w znaczący sposób gospodarkę magazynową
materiałów masowych oraz sterowanie procesem produkcyjnym przy materiałach
sypkich. Te specjalistyczne elektroniczne systemy wagowe mogą zostać zamontowane na nowych lub istniejących juz zbiornikach. Pozwalają one na pomiar ciężaru materiału znajdującego się w zbiorniku za
pomocą 3 lub 4 puszek tensometrycznych. Podstawą systemu naważania jest
terminal wagowy, który umożliwia sterowanie urządzeniami typu: zasuwy, klapy, przenośniki ślimakowe itp. Umożliwiają one również automatyczne spożądzanie np. mieszanek poprzez zadawanie odpowiedniej receptury, oraz naważanie porcji. Wagi zbiornikowe wykonujemy na indywidualne zamówienie klienta. Wagi te mogą być wykonane jako wagi sumacyjne, gdzie zliczany jest materiał dosypywany do zbiornika np. przed mieszalnikiem można naważać szarżę dosypując kolejne materiały do zbiornika wagowego. Te elektroniczne systemy wagowe być również wykonywane jako wagi różnicowe, gdzie dla zwiększenia wydajności procesu możemy jednocześnie z kilku zbiorników wagowych podawać materiał do bufora przed mieszalnikiem.

Waga zbiornikowa sumacyjna czterokomponentowa

Waga zbiornikowa sumacyjna czterokomponentowa
Waga zbiornikowa sumacyjna jednokomponentowa

Waga zbiornikowa sumacyjna jednokomponentowa

Wagi kontrolne instalowane na przenośniku taśmowym służą do bieżącej kontroli wydajności transportowanego materiału na przenośniku taśmowym. Za pomocą tego elektronicznego systemu wagowego można również sumować materiał przetransportowany w trakcie zmiany lub doby na danym taśmociągu. Można ich użyć również w celu:

  •  Kontroli przepływu i zużycia materiałów podczas produkcji

  •  Kontroli mieszanek

  •  Sprawdzenia przy dozowaniu podczas załadunku i rozładunku towaru

  •  Sterowania procesem technologicznym

 

Głównym elementem wagi jest kozioł wyposażony w czujniki tensometryczne, na
którym spoczywa taśma przenosząca materiał. Drugim istotnym elementem jest
miernik prędkości przesuwu taśmy. Elektroniczny system ważący jest wyposażony w terminal wagowy ważący, który może być instalowany bezpośrednio przy wadze lub w pomieszczeniu sterowni. Terminal umieszczony jest w obudowie ze stali nierdzewnej, w klasie ochrony IP 67 z funkcjami: ważenie/tara, sumowanie,
liczenie, tworzenie receptur. Bieżąca kontrola zużycia surowców pozwala na
zastosowanie tego elektronicznego urządzenia wagowego między innymi w: kotłowniach, żwirowniach, piaskowniach, kopalniach, cementowniach, fabrykach nawozów i zakładach chemicznych.

Kontrolna waga przelotowa

Wagi 4.png

Wagi przelotowe kontrolne służą do selekcjonowania gotowych
spaczkowanych produktów spakowanych w zbiorczym opakowaniu. Większa
paczek towaru jest zapakowanych w 1 karton, który przemieszcza się po
przenośniku taśmowym. Waga elektroniczna kontroluje ciężar kartonu (na podstawie wagi jednostkowej wyrobu i ilości sztuk w kartonie). Jeśli w którymś kartonie waga będzie odbiegała od przyjętych odchyłek – pneumatyczne ramię automatycznie przesunie karton na boczną taśmę w celu weryfikacji opakowania.

wagi 5.png

Prosta wagopakowaczka z zgrzewarką do worków

Wagopakowaczki są prostymi urządzeniami do pakowania sypkich materiałów
masowych w opakowania od 5 kg wzwyż (praktycznie możliwe są również
wielkości od 1 kg). Opakowania 5 do 50 kg są ręcznie podstawiane pod lej
wysypowy urządzenia dozującego. Czynności naważania odbywają się
automatycznie i w zależności od wydajności i funkcji tego elektronicznego systemu wagowego urządzenia mamy tutaj dwie opcje. W pierwszej opcji opakowanie stoi na wadze i urządzenie dozujące
dosypuje materiał do opakowania. Sterownik wagowy w momencie osiągnięcia
zadanej porcji wyłącza dozownik. Operator odstawia naważone opakowanie,
podstawia nowe puste i naciska przycisk start. Druga opcja wydajniejsza
funkcjonuje na podobnej zasadzie jak opcja pierwsza z tą różnicą że opakowanie
podstawiamy pod lej wysypowy zbiornika wagowego i po naciśnięciu nogą pedału
start otwiera się zasuwa i w ciągu krótkiego czasu przesypuje z zbiornika
naważony w nim materiał. Podczas odstawiania napełnionego opakowania
automatycznie zamyka się zasuwa i startuje proces naważania w zbiorniku
wagowym, tak że po podstawieniu kolejnego opakowania proces naważania
kolejnej porcji jest gotowy lub na ukończeniu. Naciśnięcie stopą na przycisk
spowoduje kolejne przesypanie się naważonej porcji do opakowania.

Podajnik ślimakowy ważąco-dozujący

wagi 6.png
wagi 7.png
wagi 8.png

Przenośnik ważąco dozujący

Przenośniki ważąco-dozujące służą do ciągłego zasilania procesów
produkcyjnych w stałe ilości komponentów sypkich (np. przez 8 godz. w sposób
ciągły i równomierny podawać materiał z wydajnością 2 t/h). Organami
roboczymi w tych elektronicznych systemach wagowych mogą być krótkie zintegrowane przenośniki
taśmowe z specjalnym układem pozwalającym na uzyskanie stałego napięcia
taśmy, lub przenośniki ślimakowe pozwalające na realizację tego procesu w
sposób pyłoszczelny. Dokładności dozowania uzyskiwane na tych układach
oscylują ok. +/- 1%.

Wszystkie przemysłowe elektroniczne systemy wagowe z reguły są dobierane i ewentualnie projektowane pod specyfikę indywidualnych procesów produkcyjnych danego Klienta. Tylko jego optymalne dobranie i zaprojektowanie pozwala producentom uzyskiwać najlepsze wyniki produkcyjne (jakość, wydajność, zysk).