Stacje dozowania do materiałów sypkich,

W początkowym etapie wytwarzania bardzo dużej ilości produktów część komponentów występuje w postaci materiałów sypkich (przyprawy, sól, mąka, susz owoców, mrożonki, inne dodatki, kruszywa, różne składniki chemiczne, śruby, nakrętki, podkładki zakrętki, węgiel, rudy metali, paliwa stałe, materiały w procesie ich recyclingu itp.). W tym wypadku bardzo ważnym dla efektywnego prowadzenia procesu produkcyjnego jest ich równomierne dozowanie tych materiałów. Rozróżniamy dwa podstawowe sposoby dozowania. Pierwszym jest dozowanie objętościowe (wolumetryczne) w którym przez określony czas (np. 8 godz.) podajemy materiał w ustalonej objętościowo strudze ( np.30m3/h) w sposób ciągły i równomierny. W tym przypadku istotnym jest podanie właściwej objętości materiału, nie kontrolujemy wahań w wadze dozowanego materiału. Drugim sposobem dozowania jest dozowanie wagowe (grawimetryczne). W tym wypadku na przepływowej wadze elektronicznej zliczamy automatycznie ilość podanego materiału w jednostce czasu. W bardziej rozbudowanych układach wagowych możemy regulować wielkość strugi podawanego produktu i bardzo precyzyjnie w sposób ciągły podawać tę samą masę surowca do procesu technologicznego. System dozowania wagowego jest dokładniej opisany przy systemach wagowych. Stacje dozowania składają się z dwóch podstawowych elementów:

 

    A. Zbiornika buforowego w którym gromadzony jest materiał na określony czas dozowania.

    B. Organu odbierająco-dozującego którym mogą być następujące urządzenia:

  •    Podajnik wibracyjny (dozownik wibracyjny)

  •    Podajnik ślimakowy (dozownik ślimakowy)

  •    Dozownik celkowy

  •    Podajnik taśmowy

  •    Zasuwa płaska

Wszystkie te urządzenia są zabudowane bod wylotami zbiorników i silosów gdzie oprócz funkcji dozowania stanowią również ich zamknięcie. Na powyższym wykazie dozowniki ustawione są kolejno według dokładności dozowania uzyskiwanych na tych urządzeniach. Najdokładniejsze dozowanie możemy uzyskać przy zastosowaniu przenośników wibracyjnych, najmniej dokładnie możemy dozować materiał za pomocą zasuwy. Zbiorniki buforowe w zależności od procesu mogą posiadać pojemność od kilku litrów do kilkudziesięciu m3 . Przy podawaniu materiałów bardzo drobnoziarnistych stosujemy urządzenia wspomagające w burzeniu tworzących się w zbiornikach nawisów. Do tego celu w zależności od sytuacji stosujemy mieszadła, leje wibracyjne, lub dysze aeracyjne. Wszystkie urządzenia w zależności od aplikacji mogą być wykonane z stali czarnej lub z stali nierdzewnej.

Przy doborze układu dozowania materiałów sypkich należy uwzględnić cały szereg elementów opisujących ten proces. Dlatego czasami Klient może mieć problemy w wyborze właściwej technologii dozowania. W tym wypadku służymy Klientowi bardzo szeroką pomocą w doborze rodzaju urządzeń, policzeniu ich parametrów technicznych i technologicznych oraz na życzenie Klienta możemy również u niego wykonać inwentaryzację miejsca zabudowy układu i wykonać rysunek założeniowy do projektu.

​Układ dozowania z przenośnikiem wibracyjnym

stacje dozowania 1.png

​Stacja dozowania trocin (materiał z tendencją do zawieszania się w zbiorniku)

w której całe dno składa się z pięciu przenośników ślimakowych

stacje dozowania 2 .png
stacje dozowania 4 .png

Układ dozowania z przenośnikiem wibracyjnym zawieszonym pod silosem.

Z możliwością regulacji w zakresie 50-100%

Stacja do precyzyjnego dozowania małych ilości materiałów sypkich z regulacją w zakresie 1-100%

Bez nazwy.png
stacje dozowania 3 .png