Przenośniki wibracyjne z napędem elektromagnetycznym - producent

Oferowane bezpośrednio przez producenta BMP przenośniki wibracyjne dzięki swoje uniwersalności, precyzji dozowania i niezawodności stały się nieodzownym elementem realizacji procesów technologicznych bazujących na materiałach sypkich od drobnoziarnistych po materiały kawałkowe. Podajniki wibracyjne produkujemy w dwóch podstawowych opcjach, różniących się rodzajem napędów a tym samym różnią się również w swoich możliwościach technologicznych. Urządzenia napędzane silnikami wibracyjnymi (elektrowibratorami) służą głównie do transportu ciągłego dużych ilości surowców (10 do 1500 m3/h). Ich start i zatrzymanie trwają kilka sekund. Możliwości regulacji wydajności przenośników wibracyjnych cylindrycznych, rynnowych i rurowych za pomocą przemiennika prądowego są ograniczone i znajdują się w zakresie pomiędzy 50% i 100% jego teoretycznej wydajności. Ich krotność startu i zatrzymania w ciągu godziny w zależności od warunków zabudowy leży w przedziale 15 do 20 startów (i zatrzymań) na godzinę. Przenośniki wibracyjne cylindryczne, rynnowe i rurowe napędzane napędami elektromagnetycznymi nadają się głównie dla urządzeń o małej i średniej wydajności. Zakres wydajności objętościowych realizowanych przez te urządzenia leży najczęściej w granicach 0,01 do 150 m3/h. Wydajność tę możemy płynnie regulować przy pomocy sterownika tyrystorowego w zakresie od 1% do 100% wydajności. Zaletą tych podajników wibracyjnych jest dowolna ilość startów i zatrzymań w ciągu godziny. Ze względu na bardzo szybki start i zatrzymanie (ułamki sekundy) bardzo dobrze nadają się jako urządzenia dozujące do układów wagowych. Jako producent tego wyposażenia dla dokładnego dozowania małych ilości materiałów stosujemy napędy magnetyczne dozujące gdzie mała rynna przykręcona jest do stojącego bezpośrednio na konstrukcji wsporczej napędu. Zakres dozowania tych urządzeń mieści się w przedziale od 1 litra/godz. do 8 000 litrów/godz. Przenośniki wibracyjne przewyższają standardowe podajniki taśmowe, co wynika z faktu, że są cichsze, wydajniejsze i łatwiejsze do czyszczenia oraz serwisowania.

Podajniki wibracyjne mogą stanowić jednocześnie dla wielu materiałów zamknięcie silosu i być organem dozującym materiał do dalszych procesów technologicznych. Obydwa rodzaje przenośników produkujemy w wersji rynnowej lub rurowej i cylindrycznej o różnych średnicach i szerokościach oraz różnych długościach. Parametry te w zależności od technologii i sytuacji zabudowy są wspólnie z Klientem przez nas dobierane. Przenośniki wibracyjne mogą być również w zależności od sytuacji zabudowy wykonane z napędem dolnym lub górnym. Mogą być wykonane w wersji zawieszonej lub podpartej na konstrukcji wsporczej. W zależności od realizowanych zadań, podajniki wibracyjne cylindryczne, rynnowe i rurowe wykonujemy ze stali węglowej lub kwasoodpornej, przy materiałach abrazyjnych mogą być wyposażone w wykładziny o podwyższonej odporności na ścieranie. Przenośniki wibracyjne posadowione są na układach amortyzacyjnych ograniczających przenoszenie się drgań z urządzeń na otoczenie. Amortyzatory mogą być gumowe lub sprężynowe. Głównymi zaletami podajników wibracyjnych jest:

  • relatywnie niski poziom energochłonności,

  • łatwość procesów automatyzacji,

  • możliwość jednoczesnego transportowania różnych materiałów.

W sytuacji, gdy ze względów technologicznych zależy nam na bardzo mocnym ograniczeniu przenoszenia się drgań na otoczenie, jako profesjonalny producent podajników wibracyjnych stosujemy ramy antywibracyjne, które bardzo mocno (niemal do zera) mogą to ograniczyć.

przenośnik wibracyjny napędzany silnikami wibracyjnymi
 
 
 
Przenośnik wibracyjny napędzany silnikami wibracyjnymi
 
 
 
 
Podajnik wibracyjny z napędem elektromagnetycznym
podajnik wibracyjny z napędem elektromagnetycznym
podajnik dozujący z napędem elektromagnetycznym
 
 
Podajnik dozujący z napędem elektromagnetycznym

Typoszereg podajników magnetycznych dozujących typu PRD głównie dla:
przemysłu spożywczego i chemicznego
(częstotliwość pracy 50Hz)

typoszereg przenosnikow wibracyjnych.png