Przenośniki ślimakowe korytowe i wznoszące

Przenośniki ślimakowe (śrubowe) są urządzeniami służącymi w głównej mierze do transportu
bliskiego materiałów sypkich, suchych lub wilgotnych, miałkich lub średnio i
drobnoziarnistych. Nie nadają się do materiałów silnie abrazyjnych (np. kwarc, piryt itp.) oraz
materiałów łatwo przylepiających się do zwojów ślimaka a następnie szybko twardniejących.
Przenośniki możemy stosować do transportu poziomego jak również do transportu z
wzniosem, aż do pionu włącznie. W zależności od aplikacji zwoje ślimaka mogą być pełne,
wstęgowe, łopatkowe lub kształtowe. Zwoje ślimaków mogą być lewo lub prawoskrętne.
Ślimaki mogą być wykonane z stali czarnej zwykłej lub o zwiększonej odporności na ścieranie,
jak również z stali nierdzewnej (szczególnie dla branży spożywczej i chemicznej). Długość
produkowanych przez nas ślimaków może się wahać od kilkudziesięciu centymetrów do
dwudziestu metrów. Długości do 6 m wykonujemy bez łożyska pośredniego. Większe
długości posiadają podzielone na długości wały i pośrednie łożyska podpierające. Średnice
proponowanych przez nas ślimaków mogą się wahać od 100 mm do 1000 mm. Korpusy
przenośników mogą być wykonane w postaci rurowej lub korytowej z przykręcanymi
pokrywami. Przenośniki oprócz funkcji transportowej mogą spełniać również funkcję organu
dozującego odbierającego materiał z zbiornika (silosu) i podającego w kontrolowany sposób
do dalszego procesu technologicznego.
Przy doborze wszystkich rodzajów przenośników ślimakowych należy uwzględnić wiele
aspektów realizowanego przez nie procesu technologicznego. Dlatego też chętnie służymy
Państwu pomocą przy doborze rodzaju, wielkości i mocy przenośników ślimakowych.
W wypadku przenośników ślimakowych dozujących dla ich wstępnego doboru może być
pomocne poniższe zestawienie w którym ujęto kilka współzależnych parametrów tych
urządzeń. Niezależnie od tego zestawienia zalecamy skonsultować wybraną opcję z naszymi
fachowcami.

typoszereg przenosnikow slimakowych.png
Przenośnik ślimakowy 015.JPG
 
 
 
Przenośnik ślimakowy korytowy z przykręcaną pokrywą
 
 
 
 
 
Przenośnik ślimakowy wznoszący z rozdzielaczem dwudrogowym na wylocie
DSC_1753.JPG
 
Przenośnik dozujący dwuwałowy (jeden wał o większej a drugi o mniejszej średnicy) do dokładnego dozowania porcji materiału np. naważanie