Napędy elektromagnetyczne
JVM - seria MS

Podstawowe informacje:

  • Zasilanie 230/400V 50Hz

  • Siła wymuszenia: 13 do 600kg

  • Tryb pracy ciągły S1

  • System ochrony IP 65 zgodnie z EN 60 529

  • Wybuchowości: ATEX II 3 DG, cCSAus,          UL Cl . I liga . 2gr. B, C, D;cCSAus,                UL Cl . II liga . 1 gr. E, F, G

Amplituda drgań:

  • max. 2,2 mm przy częstotliwości drgań 50 Hz

  • max. 5,1 mm przy częstotliwości drgań 25 Hz

  • Facebook

©2020 by BMP-Pawliczek