Manszety gumowe

Dysponujemy materiałami do wykonania elastycznych manszet
łączących przesypy dwóch urządzeń. Mogą to być urządzenia
zabudowane na stałe lub maszyny poruszające się z ograniczoną
amplitudą np. maszyny wibracyjne. Dla ogólnego stosowania
proponujemy czarną gumę o bardzo dużej rozciągliwości (do 300%).
Przy zastosowaniu tych manszet jesteśmy ograniczeni temperaturą
produktu, która nie powinna przekraczać 80°C. Dla temperatur
materiałów do 160°C i dla produktów spożywczych proponujemy
manszety silikonowe o różnych grubościach.
Na życzenie Klienta wykonujemy i dostarczamy również gotowe
manszety. W tym celu prosimy o podanie wymiarów manszety jak na
przedstawionym poniżej szkicu.

Manszeta.png

Gdzie:

  • Dw jest zewnętrzną średnicą króćca przyłączeniowego

  • H jest odległością pomiędzy krawędziami króćców + 120 mm