Leje wibracyjne

Leje wibracyjne (dna wibracyjne) mają zastosowanie przy magazynowaniu w silosach produktów
mających tendencje do tworzenia mostów w dolnej stożkowej części silosu. W celu zainstalowania
leja wibracyjnego pod silosem istniejącym musimy część stożka wylotowego obciąć i w to miejsce
zabudować lej wibracyjny. Lej poprzez swoją wibrację zmienia tarcie spoczynkowe cząstek materiału
pomiędzy sobą i pomiędzy stożkami leja na posuwiste (dużo mniejsze). W zdecydowanej większości
przypadków wystarcza to na realizację laminarnego wypływu materiału z silosu. Przy materiałach
bardzo drobnoziarnistych (mąka, gips, wapno hydratyzowane itp.) zalecamy przy dłuższych
przerwach technologicznych gdy nastąpi wyraźne odpowietrzenie materiału, stosowanie dysz aeracyjnych.
Leje wibracyjne wykonujemy z stali czarnej jak również z stali nierdzewnych dopuszczonych do
kontaktów s produktami spożywczymi. Napędzane są silnikami wibracyjnymi renomowanych
europejskich producentów (do wyboru Kupującego: AVITEQ, JVM Antriebe, Italvibras, Oli).
Manszety uszczelniające łączące wibrujący lej z stałą częścią silosu, oraz wysyp leja z urządzeniem
odbierającym wykonujemy z czarnej gumy a dla branży spożywczej opcjonalnie z białego neoprenu
lub silikonu.
W związku z częstą powtarzalnością w praktyce podstawowych wymiarów lejów wibracyjnych,
proponujemy typoszereg tych urządzeń według poniższego zestawienia

Bez nazwy2.png
Leje wibracyjne tabelka.png

Przykładowe wymiary Leja o wlocie 1900 i wylocie 400

Przykładowy rysunek leja wibracyjnego o średnicy wlotu 1900 i wylotu 400. Średnicę wylotu można
dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta. Przy doborze leja wibracyjnego dla konkretnej
aplikacji u Kupującego służymy chętnie doradą i pomocą.

dno wibracyjne.png
Przykładowe zdjęcie dna wibracyjnego