Dysze wodne

Dysze wodne wykonane są z tworzywa sztucznego i są stosowane w wielu gałęziach przemysłu do zraszania transportowanego materiału. Szerokość strumienia
wodnego jest inna dla każdego typu dyszy, dlatego też są one oznaczone różnymi kolorami. Umożliwia to łatwą identyfikację i prawidłowy dobór dysz.

  • Facebook

©2020 by BMP-Pawliczek