Dozowniki celkowe

Specjalistyczne dozowniki celkowe stanowią grupę urządzeń dozujących materiały sypkie z silosów i podobnych pojemników magazynujących. Każdy z nich składa się z walcowej komory, w której obraca się wirnik posiadający w zależności od sytuacji 6 lub 8 komór podających materiał. Wirnik napędzany jest motoreduktorem. W trakcie obrotu wirnik w górnej części nabiera materiał do komory, a wykonując pół obrotu, wysypuje ten materiał z komory w dolnej części dozownika celkowego. Podawanie materiału poprzez niego jest procesem ciągłym. Regulując obroty motoreduktora przemiennikiem prądowym, regulujemy jednocześnie obroty wirnika napędzanego tym motoreduktorem. W ten sposób wpływamy na wydajność procesu dozowania celkowego. Przy wolnych obrotach podajemy mniej materiału, z kolei przy większych podajemy więcej materiału. Korpusy dozowników celkowych w zależności od potrzeb technologicznych mogą być wykonywane z czarnej stali lub nierdzewnej. Do łopatek wirnika przykręcone są płytki uszczelniające, które mogą być wykonane z poliuretanu, silikonu, gumy lub w razie potrzeby z innych tworzyw sztucznych. Łopatki te oraz tarcze boczne są uszczelniającymi elementami wymiennymi urządzenia. Wylot urządzenia skonstruowany jest w taki sposób, aby pyły, które dostają się pomiędzy korpus a tarczę boczną wirnika, mogły swobodnie je opuścić. Wloty i wyloty zakończone są specjalnymi kołnierzami przyłączeniowymi, które mogą mieć kształt okrągły, kwadratowy lub prostokątny. Dozownikami celkowymi możemy dozować materiały sypkie o małych wymiarach ziarna (od ułamka milimetra do kilku milimetrów. Nie nadają się do dozowania materiałów o dużym uziarnieniu oraz materiałów kleistych, tworzących aglomeraty mogące zaklejać komory wirnika. Temperatura materiału dozowanego w standardowym wykonaniu nie może przekraczać 80 stopni C. Przy wyższych temperaturach proponujemy dozowniki celkowe w wykonaniu specjalnym. Zakresy dozowania tymi urządzeniami można odczytać na niżej przedstawionych diagramach.

DOZOWNIK_01_edited.png
dozowniki celkowe tabelka 1 .png

Graficznie przedstawiona zależność pomiędzy wielkością
urządzenia, obrotami wirnika i wydajnością dozownika.

wykresy wydajności dozownikow celkowych.
Galeria: